FANDOMBiserica Bălăneanu -Iancu Nou
Profilul bisericii
Confesiune: ortodoxă
Hram hram Sfântul Nicolae şi Sfântul Haralambie
Date despre biserică
Oraş Bucureşti
Sector sector 2
Adresă Şos. Mihai Bravu nr. 117-119
Website http://sites.google.com/site/parohiainbalaneanu/
Notă ctorită la 1872 de către boierul Bălăneanu

Biserica Bălăneanu -Iancu Nou este o biserică ortodoxă din Bucureşti, situată în sector 2. Monografia Parohiei Bălăneanu Iancu Nou

În Sectorul 2 al Capitalei, la jumătatea distanţei dintre str. Vatra Luminoasă şi Piaţa Iancului, pe Şos.Mihai Bravu, la numerele 117-119, se înalţă Biserica Iancu Nou Bălăneanu, având hramurile Sfântului Haralambie, al Sfântului Nicolae şi al Sfînţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena.

Locaşul de cult a fost construit în anul 1873, prin perseverenţa şi cheltuiala enoriaşilor din cartier, care au considerat că era necesară construirea unei biserici noi pentru credincioşii din zonă, deoarece Biserica Mătăsari, care era cea mai apropiată de ei devenise neîncăpătoare.

Astfel, la 16 februarie 1872, protoiereul Alecu Hartofilax încheie la faţa locului un act în care sunt consemnate motivele ce determinau pe credincioşii de atunci să zidească o biserică şi înscrie numele a 24 de gospodari, proprietari şi negustori, care se angajau fiecare cu suma de 5.000 de lei vechi să susţină edificarea locaşului de cult, începând cu Staciu Ioan Bălăneanu, care donează şi terenul pentru ridicarea bisericii.

Hramurile pe care le poartă Biserica Iancu Nou Bălăneanu corespund datelor din calendar în care a început zidirea (10 februarie 1873) şi la care s-a făcut sfinţirea (6 decembrie 1873), „în zilele P.S.Arhiepiscop şi Mitropolit Primat pe toată România D. D. Nifon, în zilele înălţatului Domn Carol I şi Elisabeta Doamna” (text preluat de pe pisania aflată la intrarea în biserică).

Cel de-al treilea hram – Sfînţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena – a fost dobândit în anul 2004, când s-a săvârşit resfinţirea bisericii în urma repictării şi amenajării, de către Preasfinţitul Episcop-vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist Arăpaşu.


Descriere arhitectonică

Biserica Iancu Nou Bălăneanu este un locaş de cult specific perioadei în care a fost construită, de plan triconic (32 x 13 – 16 m), cu două turle pe plan octogonal, de dimensiuni egale: turla Pantocrator deasupra naosului şi cea de deasupra intrării în biserică. Această a doua turlă a fost iniţial turn – clopotniţă, dar în urma degradării structurii de rezistenţă după cutremurul din 1940 s-a construit o clopotniţă nouă lângă intrarea în cimitir. Fiecare turlă are patru ferestre arcuite la partea superioară.

Biserica are formă alungită cu vestibul, pronaos, naos, altar şi două abside laterale. Silueta este marcată de cele două turle, una peste pronaos şi cealaltă în centru (Pantocrator). Structura bisericii este realizată din cărămidă „de mână oltenească”, zidită cu var hidraulic, turlele fiind realizate din paiantă. Şarpanta este din lemn de răşinoase, iar învelitoarea din tablă zincată cu ornamente din acelaşi material.

La interior, în vestibul, se află o scară metalică în spirală ce conduce la cafasul de la etaj, deschis spre interiorul navei printr-o mare arcadă semicirculară cu balustradă din lemn sculptat. Nava bisericii este împărţită în trei travei prin două rânduri de câte trei coloane cu postamente masive de formă rectangulară şi capitele corintice. Vitraliile încadrate în ferestre sunt de o frumuseţe deosebită.

Catapeteasma din lemn, bogat decorată, a fost executată de sculporul în lemn Grigore Dumitrescu, unul dintre cei mai valoroşi sculptori români, care a executat şi sculpturile din Reşedinţa Patriarhală. Jilţul arhieresc şi stranele, sculptate din lemn în acelaşi stil cu catapeteasma, de către acelaşi autor, sunt aşezate lângă pereţii laterali.

Decoraţia exerioară a bisericii este, în comparaţie cu alte locaşe de cult, mai simplă, dar oferă bisericii identitate proprie şi monumentalitate. Intrarea în biserică este marcată de trei arcade în care, la partea inferioară, sunt amplasate uşile de acces, iar la partea superioară împodobite cu panouri pictate, reprezentându-i pe Sf. Haralambie şi Sf. Nicolae, în panoul central, susţinând macheta bisericii, iar în cele două laterale Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel. Vestibulul adăugat în 1957 este marcat de un fronton triunghiular cu cruce, aşezat pe un mic postament central, tratat cu rânduri de cărămidă aparentă şi bande tencuite ce maschează acoperişul.

Actuala pictură datează din anii 1957-1959 când pictorul Gheorghe Vânătorul a înlocuit vechea pictură în ulei (datând din anii 1912-1913) cu pictura în frescă, în stil neobizantin.


Datorită situării într-o zonă aglomerată şi relativ centrală a Capitalei, accesul către biserica parohială este facilitat de nenumăratele mijloace de transport în comun care tranzitează zona.

Astfel, la aproximativ 200 m de locaşul de cult se află staţia de Metrou Piaţa Iancului- de pe Magistrala 1, a reţelei Metrorex Bucureşti. La suprafaţă există o multitudine de linii de autobuze (104, 135, 311, 330, 335), de tramvaie (1, 5, 17, 34, 46), de troleibuze (86, 90).